“Tậu trâu,lấy vợ,làm nhà – Trong ba việc ấy ắt là khó thay”. Câu ca dao đó của người xưa đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa, đặc biệt là việc làm nhà, bởi ngôi nhà là “ thành quả” của hạnh phúc gia đình, và là trái ngọt của cả quá trình gian khó “ cày trên lung trâu” của mỗi người. Không những thế, đối với không ít người, ngôi nhà chính là mơ ước của cả cuộc đời họ. Chính vì thế mà mỗi người khi làm nhà đều mong muốn ngôi nhà mình phải “đẹp” trong mắt mình và tất cả mọi người.

Tuy nhiên, “đẹp” là một khái niệm hết sức trừu tượng và đa nghĩa, và “ngôi nhà đẹp” lại là một khái niệm phức tạp và không đồng nhất. Bởi, mỗi người có một cảm nhận khác nhau về phong cách, hình thức kiến trúc, cũng như trang trí nội thất. Và như vậy, thỏa mãn cái đẹp của chủ nhà, kết hợp với tri thức kiến trúc của người kiến trúc sư chính là chìa khóa cho một sản phẩm ngôi nhà như ý.

thiet-ke-noi-that-mipec-tayson (27)

Để thiết kế một ngôi nhà đẹp, thì nhìn chung, người thiết kế cần thỏa mãn 2 yêu cầu: Kiến trúc đẹp và Nội thất đẹp. Một kiến trúc đẹp phải có hình thức ấn tượng, phù hợp với sở thích và phong cách sống của chủ nhà và hợp thời đại. Không những vậy, kiến trúc đó phải phù hợp với không gian cảnh quan sân vườn xung quanh công trình, đảm bảo tính thống nhất và tương hỗ với các công trình lân cận và nằm trong tổng thể không gian quy hoạch chung của đô thị. Vì vậy, vượt lên yếu tố phong cách kiến trúc: hiện đại hay cổ điển, hình thức: cô đọng hay cầu kỳ, thì không gian kiến trúc- vị trí con người đứng và chiêm ngưỡng ngôi nhà trong tổng thể chung của môi trường xung quanh chính là vẻ đẹp bền vững nhất mà 1 kiến trúc đẹp cần mang lại.

Bên cạnh đó, một Nội thất đẹp cũng cần truyền tải được sở thích,phong cách sống của mỗi chủ nhân, thỏa mãn các tiện nghi sinh hoạt cũng như có một dây chuyền công năng hợp lý, và cũng cần tích hợp các yếu tố phong thủy, tướng số của chủ nhà để tạo lập một không gian sử dụng thoải mái và an toàn.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả khi hướng đến một mẫu thiết kế nhà đẹp điều chủ nhà thực sự cần chính là sự tương tác trong chính không gian nội thất đó, bao gồm sự tương phản giữa không gian nội thất với môi trường cảnh quan bên ngoài và giữa các không gian nội thất với nhau. Trong đó, tạo được sự tương tác giữa các không gian nội thất chính là tạo nên sợi dây lien lạc xuyên suốt giữa chúng, làm cho mối không gian nội thất trở thành một bộ phận không thể tách rời trong tổng thể nội thất ngoi nhà: đó là sự sắp đặt giữa không gian kín và không gian mở, không gian “nửa kín nửa hở, không gian thông tầng, không gian liên hoàn giữa phòng khách với phòng bếp, hay tầng này với tầng khác… tạo nên những điểm nhấn mạnh cảnh quan có giá trị thẩm mỹ cao. Không những thế, tạo nên sự tương tác giữa không gian nội thất với môi trường cảnh quan bên ngoài giúp thiết lập những không gian nội thất kín đáo hay mở rộng, mát mẻ hoặc ấm cúng, dựa vào cách lựa chọn vật liệu: tường kín, kính suốt hay lam dọc,lam ngang,… Giải quyết sự tương tác này cũng giúp đem cảnh quan bên ngoài vào nhà thông qua các thủ pháp trổ cửa, thu hút trường nhìn,… tạo nên những không gian hưởng thụ cảnh quan độc đáo mà chỉ có ngôi nhà đó có được. Đó chính là cái đẹp thật sự mà thiết kế nhà đẹp mang lại cho những chủ nha ngôi nhà.

If you love the idea of taking on an interior design project but are feeling a bit less than inspired, you’ve come to the right place. This article will help you learn to design like a pro. Read carefully to get the most out of this article.
thiet ke noi that biet thu
Decide on a mood for a room or space before beginning to actually work on designing the space. Moods could range from exciting and outrageous to calm and soothing. Selecting a mood you like prior to beginning will help you make the decisions as you plan for the space creating a cohesive feel when complete.

When designing a room, be sure to choose a proper color scheme. Learn what colors work together and which ones clash so that your room can appear tasteful and balanced. Also avoid using too many bold colors in the same room.

thiet ke kien truc noi that biet thu When designing an office, make sure the space is functional. The ideal work space must be well-lit and outfitted with a reasonably comfortable chair and functional work surface. Your work space should invite you to work, while making your work time comfortable as well as interesting to look at.

Avoid over-cluttering your rooms when you are undergoing a design project. If you have an abundance of furniture, your room will be cluttered and cramped. To avoid this, choose your favorite pieces, and leave plenty of open space.

Always remember to enhance lighting whenever possible in any room. There are things that you can do, like adding mirrors to increase the amount of light in a room. Another means is by using light shades of paint in the room.

To improve the way your floors look if you have stone, concrete, or tiled floors, put in an area rug. This will also warm your feet. If you have rugs, rotate them to avoid heavy wear in any one area. Reposition your rugs in different ways to preserve the condition of your rugs.

Be creative with your hanging picture frames. They are also a part of your decor. Straight lines are good in some situations, but don’t be afraid to change things up. Try your best to put up angles and patterns. Try using your leftover white space to create interesting effects and change your rooms’ mood.

If your floors are concrete, stone, or tile, you can lay down some area rugs that give your rooms a cozy feel. To minimize wear in high-traffic areas, you should regularly rotate and reposition each rug. This will make your rugs last longer.

You should try painting your ceiling white if you are trying to create the illusion of space. It’s a popular color that designers use to help reflect light to make a room look different than it really is. If you use this shade, you will see a big improvement in the lighting quality of the room.

If you have the desire to increase the amount of light in a room, add mirrors so that they are across from your windows. A mirror reflects light from your windwo into your room, so it is almost as if you have two windows. The room will become lighter and brighter.

thiet ke kien truc biet thu As you read in the above article, there are great ways to improve your home on a tight budget using creativity and a new outlook. If you use the above advice, your home will look new and improved in no time!

If you’re feeling bored with your living space, it may well be time to change up the interior design of your home. This article will help give you great tips for designing the look you want in your home. You may have thought you needed a pro to help you out, but you can make changes on your own without spending big money. Read on to learn more.

When choosing furniture to place in a small room, look for pieces that have versatility. Instead of a sofa, consider using ottomans. This makes the most out of your small area by serving as a table and as a place to sit. If each piece of furniture has at least two functions, you will not be as inhibited by a small room.

Once you have an idea of what you want, check mass retailers for quality equivalents of designer work. High-end decor is real expensive, but if you look around and are resourceful, you will find something similar at a much cheaper price. If you can’t find something similar, than splurge, but don’t do it with every piece.

As you design your office area, functionality is the rule to follow. Lighting is essential to work spaces, along with a comfy chair and desk. You should be thinking about maximum comfort in the room that you will be working in so you can be productive.

Get your creative juices flowing with framed pictures. Keep in mind that pictures are included in the design of your rooms. You can also feel free to place them how you want, disorganized is the new organized. Consider mounting them on the walls in creative patterns. Creatively using surrounding white space provides interest and can even alter a room’s ambiance.

trang tri noi that chung cu You probably have at least one small room that you would like to be bigger. Painting a small room with light colors can make the small space look bigger. You will close in the walls and make your room look small if you use dark colors.

thiet ke chung cu dep Even the most seemingly minor details can have a major impact on the look and feel of a room. You can obtain a very unique look using minor decor elements or using small items to create color patterns. For example, it is possible to create a unified decorative theme by selecting and coordinating elements like hardware, lighting fixtures or window treatments.

Give yourself a collection. Any item you have at least three of constitutes a collection. If you possess three vases then that is considered a collection. If you’ve got three pictures, that makes a collection. Put them together in a display and it will be a nice touch to talk about with visitors.

Get creative with your framed pictures. They should match the design of the room. Pictures can be hung in all sorts of interesting patterns. You could hang them at angles or in thought-out patterns. Using the surrounding white space could give you interesting effects and it could even change the room’s mood.

Some find it to be fun and exciting to bring new-age pieces into the interior design scheme. This will make a dull room modern. It is smart to limit these trendy accents to small items. When a tablecloth, pillows or a certain type of art becomes dated quickly, you can then swap those inexpensive things out with ease. It’s harder to replace an animal print sofa.

This article has showed you what interior design is all about. With the proper advice and tools, it doesn’t need to be complicated. Why spend another day in a dull, uninspired home? Roll up your sleeves, and take your interior to the next level! thiet ke chung cu

Do you need some extra furniture in your home? Are you moving to a brand-new home for the first time? Perhaps an upgrade or additional pieces are necessary due to change in home size? It could be that your old furniture just needs replaced. No matter your reasons, reading this article can help you find great furniture. Home Furniture: What To Look For And How To Care For It
Furniture 101: Top Tips And Advice For Your Home
Outdoor furniture is an investment that needs to be constructed with quality in mind. Look at each welded piece to make sure it’s made properly. Check the welds, and if you find any that are weak, look for another piece. You want outdoor furniture that can withstand the elements.

If you want to buy lawn furniture, wait until summer is almost over. At the end of this season, it is common for retailers to get these pieces off their showroom floor. This saves you a lot of money as you take advantage of these clearance prices.

Select neutral colors like tan, grey, black, or ecru for your living room furniture. When your furniture is neutral in color, you can easily alter the look of your room with a simple coat of paint and some new accessories or pillows. This lets you swap out your living room for each seasons at a much less price.

Check out the frame of any sofa you are considering. Look for thick wood and avoid pieces that are made with thin or fragile pieces. Sofas with thinner boards will likely squeak. Experiment by sitting on potential sofas to check for noises.

Always test a recliner or rocker before you purchase it. A lot of people don’t do this and find out the furniture doesn’t work when they finally get it home. Some furniture stores may make it difficult to receive a replacement.

Don’t neglect trying some haggling when you buy furniture. Being a good negotiator can help you save up to twenty percent. If you don’t like haggling, bring along a loved one who loves it.

If you are considering buying a patterned sofa, make certain that the sofa’s fabric is aligned well. Cheaper sofas often have patterns or fabric that is misaligned a little. When buying a pricey sofa, the pattern must be properly aligned. Don’t buy it if the tailoring is poor.

Try all the drawers on a piece before purchasing. Sturdy construction will be readily apparent. The drawer should slide in and out easily with no jiggling. They will last longer if they are of good fit. Cheap furniture doesn’t stay fitting together that well. With more use, these pieces often break.

Spending a little extra will ensure quality furniture. High quality pieces mean a larger budget is necessary. Buying inexpensive furniture isn’t usually in your best interests. Spend a bit more and get a quality piece that will last.

Were you aware that some holidays are known for furniture sales? Shop for furniture around Veterans Day and Memorial Day. Christmas and July 4th are also great buying periods. You may find items that are deeply discounted along with attractive financing terms.

As has been stated, buying furniture really can be a lot of fun. It surely takes work, but the rewards will be great once your home looks the way you want it to. Make your furniture shopping a smooth and easy project by using the tips supplied here in this article. Learning About Furniture Is Easy With This Article

Do you like a nicely decorated home, but feel intimidated by interior design? Interior design does not have to be hard; even amateurs can design a beautiful space. Keep reading this article for some great interior design ideas.

When you design an office, be sure the design is functional. It is vital to have good lighting and comfortable furniture in an office space. You need to focus on creating an office where you will love working. This also means improving the look of your space.

De-cluttering is the best method of preparing for a home renovation project. Nearly all homes can benefit from adequate cleanups and emptying drawers and closets to dispose of rusty things that are of no use. Make different sections for items to donate, recycle and sell to keep everything organized.

cua nhom cao cap Investing in some great art is a valuable interior design tip. You might not think much of art or care about it at all, but one little painting can pull a whole room together. A painting may also provide a place to start when decorating using other things too.

Let your children make some of the decisions regarding the design of their own bedrooms. You might not realize what they can reach and what works for their size. Make sure that they have easy access to everything. Try to see things from the child’s perspective and you will be able to eliminate potential hazards.

Pay attention to everything including the little details. Small decor elements can have a dramatic impact on a room’s look and feel. For example, you could select your decor, window treatments, fixture, etc. based on a particular theme rather than having to purchase new furniture or completely redo the floors.

If your home’s floors are made from stone, tile, or some other hard surface, consider using attractive area rugs. They can enhance the room’s coziness, as well as keep your feet warmer. To minimize wear in high-traffic areas, you should regularly rotate and reposition each rug. Moving or turning your rugs regularly will keep them looking new for longer.

Lighting is an important element for any room. It helps create a mood for the room. Brighter lights give off a better impression to people. In contrast, though, bright lighting can spoil the effect you’re shooting for if you want to make a room feel calmer and more subtle. Master bedrooms and living areas are typically outfitted with more subdued, subtle lighting; a dimmer switch is ideal for these areas.

Make sure to personalize each and every room with your style. While you may have one style in mind that suits your guests, keep in mind that it is you who has to live there all the time. Perhaps you have a nautical bent, or prefer something a bit more Victorian; either way, go with what you like. Nothing prevents you from changing things around later if you find you dislike something.

Make sure you take everything in your home into consideration, such as your fireplace or tv stands. It can help to ensure that the items on your mantle are balanced properly. An unbalanced mantle may throw off the entire room.

Good lighting is important in interior design. It helps create a mood for the room. Bright lights give out a positive vibe that is good for bathrooms and kitchens. So try to find a balance between bright lighting and dark colors to compliment them. Try suing dimmer lights in bedrooms and living rooms if you want a mood like that.

This article should have given you great ideas to help you get started with your own decorating plans. With all that you’ve learned about interior design, you should feel confident about how you can transform your home into one that is different from the rest. Put these idea to work for you in creating a look that is aesthetically pleasing, as well as comfortable and inviting.

Khi đặt chân vào một showroom, điều gây ấn tượng nhất đối với bạn có thể là phong cách thiết kế sang trọng nhưng không kém phần hiện đại. Ngày nay, cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ta càng chú trọng hơn về vẻ bề ngoài của mình. Để đáp ứng nhu cầu đó, hàng loạt các spa đã ra đời, nhằm mang đến vẻ đẹp hoàn thiện hơn cho các chị em phụ nữ. Bạn cần thay đổi cách cổ điển bằng những đột phá mạnh mẽ từ cách bố trí, đến đồ dùng nội thất.

1. Quầy tiếp tân:
Bạn nên chọn màu sắc sáng như màu hồng hay xanh là 2 gam màu tươi mát. Phong cách thiết kế hiện đại được ưa thích trong các thiết kế nhà phố hiện đại, thiết kế biệt thự. Vì những đường nét nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, tạo cảm giác năng động trẻ trung. Bạn nên đặt chiếc ghế maxta ở giữa sảnh để khách hàng có thể thư giãn trong khi chờ đợi. Đây cũng là điểm nhấn chính. Nền tường có thể ốp đá cẩm thạch tăng phần sang trọng. Trên vách tường treo những khung tranh tăng phần trang nhã. 

 

5_SpaChiHuongCHLBD
Thiết kế quầy tiếp tân

2. Phòng spa thư giãn:

Việc sử dụng những đèn tường thiết kế như những chiếc lồng đèn sẽ làm nội thất showroom cao cấp và đẹp hơn. Gam màu chính của phòng thường là màu kem, vì phòng spa lúc nào cũng phải mang đến cảm giác sạch sẽ, tận dụng những cửa sổ thông gió nhỏ để làm không khí phòng dịu mát hơn. Vải rèm trơn để ngăn cách giữa các phòng cũng là một giải pháp hợp lý hoặc sử dụng những tranh kính với hình ảnh chim cá, mây trời mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Nền nhà lót thảm màu nâu ấm cùng gam với màu của cả căn phòng. Cửa trong các phòng nên dùng loại kính trong, giúp bạn có thể thấy được mọi thử trong phòng.
9_SpaChiHuongCHLBD
Nội thất phòng spa

Chỉ cần một vài sắp xếp, hợp lí với những đồ dùng nội thất đẹp là bạn đã có một showroom hoàn hảo. Một chút hương thơm sẽ giúp bạn thư giãn hơn. Hãy chọn cho mình một phong cách riêng biệt để làm nên nhiều phong cách đẹp, đặc trưng.
( Theo : nội thất showroom )

Bạn muốn căn nhà của mình đổi phong cách, cổ điển hay hiện đại, hoặc hòa mình với thiên nhiên hơn ? Giấy dán tường đang là một giải pháp hữu hiệu cho những ai muốn tạo sinh khí mới cho không gian sống của mình.

Xem thêm các bài viết liên quan khác tại đây.

>> Thiết kế vách tắm kính cho chung cư hiện đại

>> 6 ưu điểm về kính cường lực mà bạn chưa biết

 

 

 

Đa số giấy dán tường ngoại nhập hiện có bề mặt bằng vinyl, lưng bằng giấy hay vải. Loại này đa dạng mẫu mã và giá cả tương đối mềm. Nếu xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc thường có giá từ 40.000đ/m2- 50.000đ/m2. Giấy dán tường cao cấp hơn có bề mặt là loại vải được nhập từ các nước châu Âu, Nhật Bản, có giá từ 200.000đ – 300.000đ/m2. Giấy dán tường kiểu này giữ màu sắc bền hơn, không bị co giãn theo thời gian, dễ thoát hơi nước, thân thiện với môi trường vì cấu tạo bằng những sợi tơ thực vật.

 

 

Có thể nhận diện xuất xứ của các loại giấy dán tường qua khổ giấy: giấy của châu Âu thường có kích thước 0,53x10m hoặc 0,7x10m, Hàn Quốc: 1,06×15,6m, Nhật Bản: 0,92x50m, Trung Quốc: 0,53x10m…

Sử dụng và bảo quản
Giấy dán tường có khả năng giữ nhiệt nên phù hợp với các không gian nội thất có dùng máy điều hòa. Nếu không có người tư vấn thiết kế nội thất hoặc không khéo tay, bạn nên “nhường” công việc trang trí nhà bằng GDT cho nơi bạn mua giấy. Nhiều cửa hàng bán giấy dán tường kèm dịch vụ thiết kế phối cảnh 3D cho khách hàng miễn phí. Dịch vụ dán có giá khoảng 25.000đ – 30.000đ/m2 (bao gồm keo dán).
Các bề mặt có thể trang trí bằng giấy dán tường: tường gạch, thạch cao, bê tông đã được sơn nước hoặc mastic; gỗ, ván đã được xử lý, tấm thạch cao thô. Trước khi dán cần bảo đảm rằng bề mặt phải phẳng, nhẵn, khô ráo, không thấm và không bóng.
Vệ sinh bề mặt giấy dán tường bằng vải mềm (với bề mặt nhẵn) hoặc bằng máy hút bụi (với bề mặt nhám, gân). Với những vết bẩn, có thể thấm xà bông có kiềm nhẹ vào giẻ để lau chùi

 

 

Have you been thinking about changing your home around to make it more suitable to live in, but for some reason you just don’t know where to begin? Does starting an interior design project make you nervous? Designing is much easier than people think, and it doesn’t need to cause fear. Interior design can be simple with the help of this advice.

A good thing to aim for when designing a room is creating a mood. Have a mood or theme in mind when you pick materials for the room. If you want your room to be calm and quiet try some flowing warm colored patterns.

Pick a mood or theme you want to have going on in your living space before beginning a design project. The mood of a room can range from calm and soothing to exciting and outrageous. If you think of the mood for the space in advance, you can tie it together more easily.

Look At These Design Tips To Make Your Interior Space A Dream When it comes to interior design, it helps to take advice from high-profile designers with a grain of salt and follow your own instincts. You need to listen to your own instinct as to what you will enjoy, as this is your home, not theirs.

When choosing furniture to place in a small room, look for pieces that have versatility. A common replacement for chairs, is the ottoman. This piece can increase the amount of seating in your room while providing a platform for feet. Using items that can “multi-task” will ensure that you get the most out of your space.

Keep a child’s theme when you are decorating the room for your son or daughter, and put their wishes first. Small children do not view their room in the same manner that you do. You should ensure all items are located in a spot that is convenient for your child to access. Look at things through your child’s eyes and and at their level and get rid of anything that might harm them.

Use some creativity when you are working with framed pictures. They can have a big impact on the overall look of the space. Straight lines are good in some situations, but don’t be afraid to change things up. Hang them at different angles and patterns that you plan. Creatively using surrounding white space provides interest and can even alter a room’s ambiance.

Whenever doing any design project, try to avoid giving your room a cluttered look. Too many pieces of furniture can make a room feel cramped. Rather than having this cramped space, choose a few vital pieces and give yourself more of an open space to the area.

Add Style To Your Home With This Interior Design Advice As you improve the way your home looks and feels, make sure you are considering what you may want in the long term. Adding your own personality is good, but don’t add anything permanent that is too unusual. Potential buyers may be repelled by the strong statement that your interior design makes. If you still want to decorate your house differently, try to use easily reversible designs.

Give Your Home’s Interior A Special Flare With Some Easy Design Tips Lights are one of the most important elements of a room. Lighting develops a mood. For example, guest bathrooms and kitchens are perfect candidates for distinct lighting fixtures and bright, incandescent lights. However, bright light can be too harsh for rooms that are designed for subtle mood and relaxation. Installing dimmer switches in your living room and bedroom allows you to change the mood of the room at will.

Not all of your living room furniture has to directly face the TV. If you have space you can always add a secondary conversation area. When a friend visits, you can utilize this area to enjoy a nice cup of tea and talk.

You may think that interior design requires a lot of money and time, but this is not the case. You can make a good bit happen with a set amount of money once you figure out what you want to do. Use this advice to design the home of your dreams!

If you’re thinking about taking on your first design project, you may feel intimidated by what lies ahead. While there can be a lot of things involved, if you study up ahead of time, you can save yourself a lot of trouble. Read the following article and you will have the information you need to be successful in interior design.

When designing a room, keep in mind the mood you would like to create in the space. Think about that specific mood when you are deciding which items should be placed in the room. If you want a peaceful, serene mood for the room, go for soft, warm colors.

When you are decorating a room, remember that creating a mood should be your goal. Because of this, you need to think about a mood you want to convey when selecting the items that are going to be in your rooms. For instance, pick warmer and softer colors if you’re going for a tranquil or calm feel.

Having Issues With Interior Design? Try Out These Ideas Try and avoid making any room look or feel cluttered when designing a room. Too many pieces of furniture can make a room feel cramped. Make sure you don’t add more furniture to a space than you need to keep your space open.

Get your creative juices flowing with framed pictures. They are also a part of your decor. Your artwork does not have to be on your wall in one straight line. Hang the art in some really unique ways. The contrast of these items to surrounding white space is often enough to change a room’s mood.

Paint is something that you will want to invest in, as you should purchase a high quality product to do the job right. Cheap paint not only wears away, but it can damage your walls and cost more in the end. Purchase high quality paint and your design will last much longer.

If you have a tile floor, you can use an area rug to set it off. Make sure you turn your rugs every now and again so they stay evenly worn. Moving a rug to a new spot, or just turning it around, can keep it looking fresh for longer.

If you want to paint a room, take your time! By rushing into it, you run the risk of choosing something that you absolutely end up hating. Get as many paint samples as you can, stick them to the wall and wait several days. Observe how they look under different lighting. You may find that you don’t love a color quite as much as you did at first.

When you are considering new decoration ideas, contemplate what you are going to be using the room for. Gauge the number of occupants in the room at any given time and what will be happening in the room. Think about your friends and family members when designing your living room, but focus on the personality of your couple when making changes to your bedroom.

Good lighting is important in interior design. Your lighting set the mood for the whole room. Bright lights create an upbeat vibe and work well in kitchens and bathrooms. However, bright lights could show off too much energy in rooms where you desire to have a subtler mood. For these types of rooms, like bedrooms and living rooms, use dimmer lights.

Get The Most Out Of Interior Design The article above should relieve any home decorating fears. If you know some basics, you can start! Now all you need to do is get to work with the above tips in mind.
Home Interior Design Tips From The Pros

– Theo như phong cách thiết kế căn hộ Sunrise ở Sài Gòn thì phòng khách luôn được xem là trung tâm của một ngôi nhà và được rất nhiều người để mắt tới. Vì đây là nơi để chủ nhà thể hiện được phong cách cũng như đẳng cấp của mình mỗi khi có khách đến nhà. Chính vì thế, điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây chính là phương pháp bố trí và thiết kế sao cho phòng khách trở nên tuyệt đẹp mà lại phù hợp với bất kỳ ngôi nhà nào dù nhỏ hay lớn. Vậy nên, hôm nay More Home sẽ giúp các bạn thực hiện được những điều mà các bạn đã mong ước bấy lâu một cách rất đơn giản:

1. Lựa chọn vật dụng:
– Theo phong cách thiết kế biêt thự thì đối với những căn phòng nhỏ thì chúng ta nên lựa chọn những vật dụng vừa đủ hoăc cỡ nhỏ để tối ưu ngôi nhà và giúp thoải mái hơn dù là diện tích không được rộng. Nhưng điểm đáng lưu ý ở đây chính là việc bố trí các vật dụng như ghế sofa hay bàn thì ta nên đặc ở gần các vách tường để phòng khách trở nên rộng rãi hơn khi mọi người bước vào.

Thiết kế nội thất phòng khách

2. Thêm giấy dán tường:
– Ngoài việc tối ưu diện tích cho ngôi nhà thì chúng ta cần phải làm sao cho mọi người bị thu hút bởi vẻ đẹp của căn phòng khách. Ở đây để tiện lợi cho việc làm đẹp căn phòng và không tốn diện tích khi bố trí thì giấy dán tường sẽ là lựa chọn hàng đầu của chúng ta. Nhưng ta nên chọn những loại giấy trùng với tông màu của căn nhà và thêm một chiếc gương để làm nổi bật vẻ đẹp của căn phòng khách.

3. Trang trí cây xanh:
– Việc thêm một ít cây xanh vào trong căn phòng sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thông thoáng hơn khi bước vào những ngôi nhà nhỏ. Vậy nên, ta hãy lấy một ít chậu cây xanh nhỏ hoặc những loại cây cảnh đặt vòa trong căn phòng để tô thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn, cũng như giúp mọi người cảm thấy thu hút hơn khi trò chuyện. 

Thiết kế phòng khách tại Sài Gòn
 
next posts >>